Certifikáty

Vyhlásenia o parametroch

Drevené produkty:

Drevohliníkové produkty:

Nedávno sme získali certifikát na naše drevené okná v profile IV92 od nemeckého inštitútu Passivhaus so sídlom v Darmstadte. Tento mezinárodne uznávaný certifikát nám dáva lepšie možnosti presadiť sa s výrobkami na zahraničných trhoch a rovnako je vnímaný aj ako prestižné ocenenie kvality našej práce. Viac informácií nájdete v článku tu.
            

V roku 2004 sme získali certifikát o riadení kvality podľa požiadaviek normy ČTN EN ISO 9001: 2008, ktorý je pravidelne obnovovaný.Všetky výrobky majú osvedčenie najvyššej kvality zo skúšobne STV v Zlíne doloženej certifikátmi.

       

 

Členstvo, logá a osvedčenie     

Spoločnosť je členom združenia Centra pasívneho domu a Inštitútu pre energeticky pasívne domy na Slovensku. Aktívne sa zúčastňuje výstav a konferencií s touto tematikou.

 

            Požiarne uzávery                                  Logo PHI v Darmstadtu

                                        
×