Certifikáty

Vyhlásenia o parametroch

Drevené produkty:

Drevohliníkové produkty:

V roku 2004 sme získali certifikát o riadení kvality podľa požiadaviek normy ČTN EN ISO 9001:2015, ktorý je pravidelne obnovovaný.Všetky výrobky majú osvedčenie najvyššej kvality zo skúšobne STV v Zlíne doloženej certifikátmi.

       

 

Členstvo, logá a osvedčenie     

Spoločnosť je členom združenia Centra pasívneho domu a Inštitútu pre energeticky pasívne domy na Slovensku. Aktívne sa zúčastňuje výstav a konferencií s touto tematikou.

 

            Požiarne uzávery                                  Logo PHI v Darmstadtu

                                        
×