Certifikáty

Všetky výrobky majú osvedčenie najvyššej kvality zo skúšobne STV v Zlíne doloženej certifikátmi.

       

V roku 2004 sme získali certifikát o riadení kvality podľa požiadaviek normy ČTN EN ISO 9001: 2008, ktorý je pravidelne obnovovaný.

Vyhlásenia o parametroch

Členstvo, logá a osvedčenie

Spoločnosť je členom združenia Centra pasívneho domu a Inštitútu pre energeticky pasívne domy na Slovensku. Aktívne sa zúčastňuje výstav a konferencií s touto tematikou.

 

Požiarne uzávery

   
×