Drevené zimné záhrady

Každá zimná záhrada je unikát, ktorý je zostavený systémovo z jednotlivých prvkov. Jedná sa najmä o strešné profily pre pevnú strechu, zvislé pevné aj posuvné steny, jednokrídlové a dvojkrídlové dvere alebo okná. Pre jednotlivé prvky zimnej záhrady sú dané minimálne a maximálne rozmery, ktoré by nemali byť prekročené.

Zloženie zimnej záhrady:

  • stabilný trojvrstvový alebo štvorvrstvový lepený hranol s pozdĺžnym napojením i bez pozdĺžneho napojenia na povrchu
  • smrek napájaný, smrek fix, meranti, dub, borovica nadpájaná, borovica fix
  • izolačné dvojsklo alebo trojsklo plnené argónom alebo kryptónom (na želanie sklo bezpečnostné, protihlukové, reflexné)
  • koeficient prestupu tepla Ug = od 0,34 W / (m2K), v štandarde dodávame u trojskla 0,6 W / (m2K)
  • u dvojskla 1,1 W/(m2K)
  • stropné nosníky sú dimenzované podľa rozpätia a sklonu zastrešenia a podľa spôsobu zasklenia a tomu zodpovedajúcemu zaťaženiu
  • časť stien pevne zasklená
  • zimná záhrada vyrobená po našom presnom zameraní a po spresnení všetkých detailov podľa individuálnej projektovej dokumentácie
  • značkové celoobvodové kovanie so štvorpolohovým otváraním
  • štvorvrstvový systém povrchovej úpravy - hĺbková impregnácia, farebná impregnácia, strednotlaký nástrek lazúry
×