História

Firma EUROOKNÁ PRAŽÁK bola obnovená v roku 1989 vo vlastných stolárskych dielňach, kde nadviazal na tradíciu svojich predkov pán Ing. Jaroslav Pražák. Pôvodná firma bola založená už v roku 1925.

Od tejto doby uplynulo mnoho rokov a firma stále vyrába drevené okná, drevené vchodové dvere a brány. Postupne rozšírila sortiment o posuvné dvere - HS portály a zimné záhrady. Od roku 2007 začína vyrábať drevohliníkové okná a dvere. V roku 2010 prichádza s novinkami: Drevohliníkový fasádny systém (vzorová zimná záhrada v Miloticiach) a bezrámové zasklenie okien pod označením INTEGRALL. V súčasnosti spoločnosť vyrába prevažne drevohlíníkové otvorové výplne.

Firmu Truhlářství založil v roku 1925 Jan Pražák, ktorý bol vyučený za stolára. Najprv pracoval vo Viedni, potom u milotického grófa a v roku 1925 sa osamostatnil. V tej dobe sa robilo všetko ručne a predovšetkým to, čo bolo treba: stoly, lavice, drevené okná, vchodové aj vnútorné dvere, rakvy apod. Pred vojnou Jan zakúpil kombinovaný stroj a firma sa premenovala na "Strojové stolařství - Jan Pražák".

Po 2. svetovej vojne prevzal firmu otec súčasného majiteľa Jaroslav Pražák, ktorý sa vrátil z Nemecka. Ten dokúpil ďalšie drevoobrábacie stroje. V stolarstve sa začal okrem výroby drevených okien a vchodových dverí, vyrábať aj nábytok, kuchyne a spálne. Firma tiež vychovávala vlastných učňov. V 50. rokoch bol pán Pražák, majiteľ firmy, vtedajším režimom uväznený. Keď sa po 2 rokoch vrátil, začal znovu podnikať.

V roku 1961 firmu zabralo výrobné družstvo TRUD, pod ktoré bola firma nútená prejsť. V tejto dobe sa vyrábali hlavne stolárske výrobky. Po 11 rokoch potom firma prešla pod obecné tzv. "Miestne hospodárstvo".

Ing. Jaroslav Pražák, vnuk zakladateľa a súčasný majiteľ firmy, začal podnikať pred revolúciou v septembri 1989. Po 5 rokoch podnikania pristavil nové dielne a živnostenský dom. Čoskoro však firme priestor nestačil, preto kúpila na jar roku 2002 objekt bývalého liehovaru, kam presunula dokončovanie výrobkov.

Od roku 2007 firma prešla na spoločnosť s ro a dostala nový názov - PRAŽÁK s.r.o. S pribúdajúcimi nárokmi na priestor, napr. pre manipuláciu s modernými veľkými posuvnými dverami, bola spoločnosť nútená postaviť výrobnú halu. Stále bol však priestor nedostačujúci, preto v poslednom čase dostavala novú výrobnú halu. V súčasnosti stavia ďalšie výrobnú halu, ktorá by mala obidve existujúce haly prepojiť a umožniť tak plynulý tok výroby.
Teraz má spoločnosť 30 zamestnancov. Svoje výrobky dodáva po celej ČR, na Slovensko, do Rakúska, Nemecka, Belgicka a Veľkej Británie.

×