Klasická

Upevnenie výrobku musí byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sily na neho pôsobiacie a jeho vlastná tiaž boli prevedené do stavebnej konštrukcie. Naopak sily zo stavebnej konštrukcie nesmiú byť prenášané na výrobok. Umiestnenie kotviacich prvkov musí byť navrhnuté a skonštruované tak, aby bolo zabezpečené prenesenie síl od namáhania výrobku do konštrukcie stavby a súčasne umožnené dilatačné pohyby výrobku. Kotvenie nesmie byť umiestnené proti spojom priečnika a stĺpikov výrobku. Vzdialenosť kotviacich prvkov je max. 800 mm, vzdialenosť od vnútorného rohu a od stĺpikov a priečok by mala byť 100-150mm.

×