Ošetrenie pripojovacej škáry (komprimačné pásky)

Predtým patrilo medzi občasné požiadavky zákazníkov, ale súčasné normy a predpisy obsahujú navyše pri montáži okien ošetrenie pripojovacej škáry. Jedná sa o použitie parotesných a paropriepustných PÁSIK.

Parotesné pásky sa lepia na vonkajší rám a vnútorné ostenie, tým zabraňujú prenikaniu vlhkosti, ktorá vyhľadáva najslabšie miesto v stavbe, kadiaľ by sa mohla dostať von. Nedochádza teda k prechádzaniu vlhkosti cez penu a tým znižovanie ich tepelnoizolačných vlastností.

Paropriepustné pásky sa lepia na vonkajší rám a vonkajšie ostenia. Zaisťujú odvádzanie vlhkosti z priestoru montážnej peny, ktorá sa tam dostala z nosnej konštrukcie (steny) a zároveň zabraňuje prenikaniu vody do peny z exteriéru. U zalomeného ostenia (rekonštrukcia kastlových - špaletových okien, novostavba s pretiahnutou izoláciou cez rám) sa tieto paropriepustné pásky nahrádzajú komprimačnými páskami.

Parotesné a paropriepustné pásky sa k osteniu prilepujú pomocou lepidla DISKLEBRU či pomocou BUTILOVÝCH PÁSOK. To záleží na výbere zákazníka.

Naša spoločnosť používa tieto pásky (fólie):

Fólia ME351 je špeciálne vhodná pre vonkajšie utesnenie škáry medzi oknom a domom. Materiál slúži ako poistná hydroizolácia. Vyniká mimoriadnou priliehavosťou, vďaka použitiu mimoriadne lepivého a výkonného lepidla. Drží skvele na väčšine bežne používaných podkladov ako napr. Murivo, tvrdené PVC, pieskovec, kovy, drevo, izolačných materiálov (EPS, XPS, PIR pena). Naviac je celoplošne omietateľná.

Fólia ME350 je špeciálne vhodná pre vnútorné tesnenia okien medzi osadzovacím rámom a murivom. Materiál slúži ako vzduchotesná a parobrzdicí membrána. Vyniká mimoriadnou priliehavosťou, vďaka použitiu mimoriadne lepivého a výkonného lepidla. Drží skvele na väčšine bežne používaných podkladov ako napr. Murivo, tvrdené PVC, pieskovec, kovy, drevo, izolačných materiálov (EPS, XPS, PIR pena). Naviac je celoplošne omietateľná.

Klimatická aktivita fólií zaisťuje neustále odvetrávanie priestoru škáry otváraním či zatváraním svojich pórov v závislosti na aktuálnej vlhkosti vnútorného / vonkajšieho prostredia. Čím vyššia je relatívna vlhkosť vzduchu, tým nižšia je parotesnosť a naopak. Hovoríme tým o tzv. premenlivej hodnote Sd (priepustnosť materiálu voči vodným parám). Z fyzikálnej aj funkčnej perspektívy je toto riešenie oveľa efektívnejšie v porovnaní s parobrzdiacími materiálmi s vysokou difúznou hodnotou.

×