Požiarne uzávery

Ponúkame drevené požiarne uzávery (vchodové dvere - okná - steny) s odolnosťou ei1 / EW-15, 30, 45 DP3.

Tieto protipožiarne uzávery vyrobíme, potom ich skontroluje pán Nenadál, spolumajiteľ spoločnosti Bastl - Požiarne uzávery Praha, s.r.o. a následne na ne vystaví Osvedčenie o požiarnej odolnosti.

×