Predsadená do interiéru

Zamerané okná by mali byť spravidla väčšie ako je stavebný otvor. Na rám ostenia sa z vonkajšej strany nalepí komprimačná páska, pod okno sa upevnia montážne hranoly spravidla 1 cm pod spodnú hranu okna. Okno sa na tento hranol položí, vyklínkuje a pritlačí k nosnej stene. Na bokoch a zhora rámu sa okno ukotví pomocou L profilov z rôznych materiálov. Najčastejšie používané sú kompozitové kotvy. Tomuto spôsobu sa hovorí tzv. Fínsky spôsob, využíva sa v prípade, keď izolácia je umiestnená z interiéru. Výhodou je, že sa rám nemusí ošetrovať pred poveternostnými vplyvmi.

ČIASTOČNE predsadená MONTÁŽ

Ide o systém, kedy je okno usadené čiastočne v nosnom murive a z časti v izolácii. Maximálna hrúbka vyloženie u čiastočne predsadené montáže je závislá od typu okna a to u IV 78 - 30 mm, u IV 92 - 50 mm a u dřevohliníků 60 mm. Ponúkame 2 systémy:

Final 30 - 60
Vychádza sa zo Systému Illbruck s vyložením 30 - 60 mm. Objednávateľ zabezpečí hladký vyzretý povrch a v prípade potreby lešenia. Informácie k vykonávaniu tohto systému sú tu: http://www.prazak.cz/rs/ke-stazeni-ceniky/. Súbor Illbruck predsadená montáž. Upozorňujeme, že teplota podkladov sa musí pohybovať v rozmedzí + 5 ° C do + 45 ° C. Nižšie sú uvedené ceny, ktoré sú za vytvorenie nosného prvku pre predsazenú montáž, nie za montáž okna a ošetrenie pripojovacej škáry. Vyloženie (mm) / cena za bm:  30/550,-  50/600, -  60/650, -

Economy
Okná sa montujú bez purenitových profilov a sú kotvené do nosnej steny, je možné použiť ako vnútorné tak vonkajšie ošetrenie pripojovacej škáry. Je však opäť nutné, aby si objednávateľ zaistil ochranu okna pred poveternostnými vplyvmi.
 
 
PREDSADENÁ MONTÁŽ

Častou požiadavkou architektov pri výstavbe pasívnych domov je predsadená montáž. Pri tejto montáži je potrebné určiť vyloženie okien pred nosnú stenu, na základe toho sa stanoví cena. Nižšie uvedené ceny sú do vyloženie 230 mm, väčšie vyloženie sa rieši individuálne. Ponúkame 2 systémy:

Final 90 - 200
Systém predsadené montáže Blaugelb Triotherm +. Ide o systém s vyložením maximálne 230 mm. Objednávateľ zabezpečí hladký vyzretý povrch a v prípade potreby lešenia. Lešenie musí spĺňať požiadavky podľa Nariadenia vlády č. 362/2005 Zb. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výškach a podľa príslušných technických noriem.
Pre lepšiu predstavu o montáži sa pozrite na video https://www.youtube.com/watch?v=Nv-cJ7sW71A Teplota podkladov sa musí pohybovať v rozmedzí +5 až + 45 ° C. Nižšie sú uvedené ceny za vytvorenie nosného prvku pre predsadenú montáž, nie za montáž okna a ošetrenie pripojovacej škáry.
Vyloženie (mm) / cena za bm: 90/700, - 120/1150, - 140/1200, - 160/1300, - 180/1400, - 200/1500, - 230/1600, -

Economy
Jedná sa o často používanú variantu predsadené montáže, kedy určitú časť práce si objednávateľ vykonáva svojpomocne. Sme si vedomí, že sa nejedná o úplne sofistikované riešenie, avšak je tu značná úspora nákladov a práce, ktoré si zabezpečuje objednávateľ sám. Vykonať tieto práce nie je zložité, ale sú časovo náročné. Spodný profil je identický ako pri predsadené montáži final. Zvislé a horné kotvenie je pomocou kompozitných kotiev. Pri tejto variante sa používa iba interiérová páska. Objednávateľ si zabezpečuje ďalej tieto práce: ošetrenie pred poveternostnými vplyvmi, zaizolovanie okolo okien a ošetrenie pripojovacej škáry z vonkajšej strany. Príplatok činí cca 100, - Sk / bm

 

×