Predsadená do interiéru

Zamerané okná by mali byť spravidla väčšie ako je stavebný otvor. Na rám ostenia sa z vonkajšej strany nalepí komprimačná páska, pod okno sa upevnia montážne hranoly spravidla 1 cm pod spodnú hranu okna. Okno sa na tento hranol položí, vyklínkuje a pritlačí k nosnej stene. Na bokoch a zhora rámu sa okno ukotví pomocou L profilov z rôznych materiálov. Najčastejšie používané sú kompozitové kotvy. Tomuto spôsobu sa hovorí tzv. Fínsky spôsob, využíva sa v prípade, keď izolácia je umiestnená z interiéru. Výhodou je, že sa rám nemusí ošetrovať pred poveternostnými vplyvmi

×