Vlhkosť a vetranie

V stavebnej fáze sa často okná osadzujú ešte pred tým, než sa vykonajú práce na omietkach a poteroch. Vysychaním stavebných materiálov vzniká veľmi vysoké množstvo vodných pár, ktorá sa musí odvádzať von niekoľkokrát denne intenzívnym vetraním. Vetranie ventiláciou alebo mikroventiláciou v tomto prípade nestačí!

Relatívna vlhkosť vzduchu pri priemernej teplote vzduchu 20ºC nesmie prekročiť 70%. !!! Ak k tomu dôjde, nasáva sa vlhkosť do okenného rámu alebo do okenných krídel cez náter, škáry v stene a zasklievacie lišty, poškodzuje lepené škáry, spôsobuje prílišnú vlhkosť dreva a prevlhnutie náteru. Tým môže dochádzať k tvorbe bublín a k problémom s priľnavosťou náteru. Náter môže byť takto trvalo poškodený a môže byť značne skrátená jeho životnosť. V prípade, že vo vnútri stavby, kde sú osadené okná, bude pri teplote vzduchu 20ºC nameraná relatívna vlhkosť vyššia ako 70%, výrobca okien nepreberá záruku na PÚ okien.

Stavebnú vlhkosť je preto nutné odvetrávať - ​​len tak účinne zabránite poškodeniu laku a dreva. U stavieb, vykonávaných v zime, doporučujeme súčasne kúrenie a nárazové vetranie.

Aj po celkovom dokončení stavby, alebo renovácie domu alebo bytu je nutné stále dodržiavať určitý režim vetrania. Je bežné, že ešte počas ďalšieho roka môže byť vlhkosť v stavbe neprimerane vysoká, obzvlášť keď dom nie je obývaný a pravidelne sa nevetrá a nekúri.

Relatívna vlhkosť vzduchu v obytných miestnostiach cca 40% - 60% pri teplote vzduchu 20ºC sa považuje za normálnu. Dlhšie trvajúca vlhkosť vzduchu nad 60% - 65% vedie u chladných miest vonkajších stien k tvorbe kondenzovanej vody, čo tvorí ideálne živné pôdy pre plesne. Táto kondenzovaná voda vzniká ako v spodnej časti skiel, tak aj v drážkach pre tesnenie a odkvapnicu. Vytvorená pleseň, ak nie je ihneď odstránená, môže poškodiť ako náter, tak aj znížiť životnosť silikónového tesnenia. Ďalšie plesne sa môžu tvoriť aj v rohoch ostení, pod parapetom a pod.

Zamedzenie tvorby kondenzovanej vody sa dosiahne aktívnym vetraním oknami tak, aby vlhkosť v miestnosti nepresahovala hodnotu 50% - 55%, v zložitejšom prípade úplnou vonkajšou alebo vnútornou tepelnou izoláciou v miestach, ohrozených kondenzáciou vody, ako sú rohy, napojenie stropov a ostenia okien. Obstaranie vlhkomeru je prinajmenšom vhodné.

Tipy k správnemu vetraniu:

-          Doba potrebná ku kompletnej výmene vzduchu v miestnosti nárazovým vetraním je závislá na vonkajšej teplote / zima 4-6 min., jar 10-25 min., leto 25-30 min. /

-          Už mierny vietor môže výmenu vzduchu zdvojnásobiť. Dynamika výmeny je daná teplotným spádom. S rastúcim gradientom sa prúdenie vzduchu urýchľuje, a preto je doba výmeny v zime podstatne kratšia ako v predchádzajúcom období. Navyše v zime je nárazové vetranie plne otvoreným oknom energeticky úsporné, len ak sa vykonáva krátkodobo / 4-6 min. /

-          Vetrať kompletné priestory. Pri prievane cez niekoľko miestností trvá celková výmena vzduchu len 3 minúty

-          Aktívne vetrať len ak je miestnosť obývaná alebo po stavebných úpravách

-          Vyklopeným oknom vetrať mimo vykurovaciu sezónu

-          Cieľom vetrania je získať maximálne množstvo čerstvého vzduchu pri minimálnej spotrebe energie

 

Viac informácií o vlhkosti a s ňou súvisiacim vetraním nájdete v sekcii k stiahnutiu Adler – príručka pre údržbu.  

×