Zelená úsporám

Naša spoločnosť aj jednotlivé výrobky sú v zoznamoch výrobkov a technológií k programu "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" - možnosť využitia dotácií. Viac informácií sa dozviete na http://www.novazelenausporam.cz/

Naše registrované výrobky v zozname sú:

SVT850 – drevené okná IV92

SVT6372 – drevohliníkové okná IV92

SVT6373 – drevené dvere IV92

SVT6374 – drevohliníkové dvere IV92

SVT6596 – drevené zdvižné a posuvné dvere IV92 (HS portál)

×